“Nhậu” nhiều, đọc ít và sự lên ngôi của văn hóa rẻ tiền

Ths. Trương Khắc Trà
Giáo dục Việt Nam
09:58' SA - Thứ năm, 28/01/2016
Uống nhiều bia rượu, lười đọc sách là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa người Việt đến với văn hóa giải trí rẻ tiền...

LTS: Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề những thảm án liên tục xảy ra, con người cư xử với nhau ngày càng tàn bạo có một phần nguyên nhân từ việc uống nhiều bia rượu và thiếu đọc sách. Ths. Trương Khắc Trà băn khoăn rằng, chúng ta sẽ hội nhập thế nào?

Các bạn trẻ hãy đọc, dù chỉ 1 lần…

Trích nguồn: http://www.tonybuoisang.net/cac-ban-tre-hay-doc-du-chi-1-lan.html

Các bạn trẻ hãy đọc, dù chỉ 1 lần… Tony Buổi Sáng Blog.

Show time of current song.

timer = NSTimer.scheduledTimerWithTimeInterval(1.0, target: self, selector: "updateTime", userInfo: nil, repeats: true)
}

var currentTime = Int(audioPlayer.currentTime)
var minutes = currentTime/60
var seconds = currentTime - minutes * 60

playedTime.text = NSString(format: "%02d:%02d", minutes,seconds) as String

check network ios swift

import SystemConfiguration

iOS 9 Considerations

iOS 9 Considerations

Two changes introduced in iOS 9 may affect your app's integration with the Google Mobile Ads SDK:

App Transport Security
Bitcode Setting in Xcode 7
This guide explains how to prepare your application for these changes.

App Transport Security

A privacy feature called App Transport Security (ATS) was introduced in iOS 9. It's enabled by default for new applications and enforces secure connections.

agile software development

Agile là một triết lí cùng với nhóm các phương pháp và phương pháp luận phát triển.
https://mega.nz/#!kNAQCBgJ!CgbRWWVxK2YxbR1ER3f4sZsF9po-DHRYky-qqwuxZN8

Tags:

Pro iOS Persistence Using Core Data cho các bạn.

Tặng các bạn cuốn: Pro iOS Persistence Using Core Data.
https://mega.nz/#!5RZFhAaD!hmExeEIA6EGP7ccYHjW-phN6wb1xDi6Brch7LK-j1kw

CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI

CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI
+ Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
+ Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
+ Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
+ Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
+ Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
+ Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
+ Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
+ Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

Introducing SQLite for Mobile Developers

Kế hoạch cuộc đời

Kế hoạch cuộc đời
Robert Ashton
Bản dịch The Life Plan - NXB Trẻ
11:19' SA - Thứ hai, 18/07/2011
Chúc mừng! Vì bạn đã mở cuốn sách này ra đọc tức là bạn đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới việc làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Không phải cách sống hiện tại của bạn là chưa tốt, chỉ là mọi người chúng ta đều có tiềm năng để được hạnh phúc hơn và thỏa mãn hơn.

Pages

Subscribe to Trần Mạnh Hoàng RSS