How To Make an eBook with iBooks Author

10 lí do vì sao những người đọc nhiều thường là những lãnh đạo giỏi

Bạn có biết vì sao thói quen đọc sách sẽ giúp bạn phát triển khả năng lãnh đạo không?

Thói quen đọc sách đang dần mai một trên toàn cầu. Số người có thói quen đọc ít đi dự báo sự thiếu hụt các nhà lãnh đạo trong tương lai. Đọc sách cung cấp nền tảng để trở thành một lãnh đạo giỏi, đó là điều không cần phải tranh cãi. Những lãnh đạo nổi tiếng như Steve Jobs hay Elon Musk rất xem trọng việc xây dựng tư duy bằng cách đọc sách. Dưới đây là những lợi ích mà việc đọc sách mang đến cho khả năng lãnh đạo:

1. Kĩ năng “con người” tốt hơn

Rất sâu xa

từ thầy của mình.

main threat

“The definition of onMainThread is very simple. It’s a custom function I’ve written in a library to make life easier:

import Foundation

public func onMainThread(f: () -> Void){
dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), f)
}”

Excerpt From: Vandad Nahavandipoor. “ios 9 swift programming cookbook.” iBooks.

Tags:

the resulting api analysis file is too large

the resulting api analysis file is too large.
As it mentions already, it's just an informational message. You don't need to worry about rejection because of this.

check device is iphone or ipad swift

UIDevice.currentDevice().userInterfaceIdiom == .Pad
UIDevice.currentDevice().userInterfaceIdiom == .Phone
UIDevice.currentDevice().userInterfaceIdiom == .Unspecified

Tags:

invalid bundle ipad multitasking support requires launch storyboard in bundle

invalid bundle ipad multitasking support requires launch storyboard in bundle
This is because you need to specify how your app is supposed to handle multitasking on iPad.

If you don't want to handle multitasking right now, you can simply disable it by going to the "General" tab of your target:

Screen for Submit Appstore

iTunes Connect App Properties

This appendix describes the properties of an app entered in iTunes Connect and displayed on the App Store or Mac App Store, as well as properties of iTunes Connect Users and Roles.

NSScanner

Tìm nội dung trong chuỗi với NSScanner.
xử lý chuỗi, nắm được kĩ thuật xử lý chuỗi một cách hiệu quả sẽ giúp rất nhiều trong công việc và khi giải quyết các vấn đề phức tạp.

Tags:

NSString

String là chuỗi .NSString là một đối tượng. Khi tạo một biến với đối tượng này, ta sẽ có nơi lưu trữ chuỗi cần thiết và không giới hạn về độ dài của chuỗi mà bạn lưu vào biến đó.
length: lấy độ dài của chuỗi,
characterAtIndex: Lấy ra kỹ tự ở vị trí chỉ định,
componentsSeparatedByString: Cắt chuỗi thành nhiều phần,
substringFromIndex: Lấy ra chuỗi con tính từ vị trí chỉ định đến cuối chuỗi,
substringToIndex: Lấy ra chuỗi con tính từ vị trí chỉ định đến đầu chuỗi,

Tags:

Pages

Subscribe to Trần Mạnh Hoàng RSS