Amazon Cognito là gì?

Amazon Cognito

Cognito là dịch vụ hoàn thiện từ đầu đến cuối, cho phép bạn lưu dữ liệu, như các lựa chọn app ưu tiên hoặc trạng thái của game qua nhiều ứng dụng. Đối với các doanh nghiệp đang sở hữu 1 hệ sinh thái mobile app có dùng user IDs thông thường, mỗi ứng dụng phải lưu ý đến tình trạng ưu tiên người dùng trong cấc ứng dụng hoặc hoặc trong các hệ điều hành khác của cùng 1 ứng dụng. Cognito biến quy trình quản lý rườm rà này trở nên dễ dàng hơn bằng cách đề xuất chương trình quản lý nhận diên mobile và đồng bộ hóa dữ liệu qua nhiều thiết bị. Một câu chuyện vui là khi tôi bắt đầu viết bài này, Twitter Fabric đã hợp tác với Amazon để tích hợp Cognito vào bộ công cụ của Twitter!