Git

Group description changed to "Về GIT:
- Tên branch: type/PG/task => type là kiểu (feature: chức năng mới, bugs: sửa bug; update: sửa lại, change chức năng đã có). PG là tên người làm. task là tên công việc.
- Mỗi task 1 branch, tạo merge request để review code. Ngoài ra cần đảm bảo build đc để còn reiview logic. Không làm nhiều task chung branch khó review.
- Commit liên tục để tránh mất code, hoặc có thể dễ revert nếu làm sai.
- Task to thì nên chia nhỏ, không nên làm xong mới review.

Về project:
- Class phải có prefix (con này là PKI).
- Cây project tương đương cây thư mục: chia ra thành các thư mục như ViewControllers, Views, Common, Library, Models, ....

Pods:
- Pod phải ghi rõ version
- Code của Pod cũng phải commit lên git".