Tặng các bạn sách hay: ios-programming-5th

Big Nerd Ranch đã quá nổi tiếng, phần này code hướng dẫn bằng swift. Các bạn download về ở đây. Link: https://mega.nz/#!dZZXHRxb!16_XqTBJUrluhicstv97d7G0r6nT6LBAopZOs1dfKkk

Tags: